นโยบายการรับประกันสินค้า
img_customer-1

เว็บไซต์ บานาน่าสโตร์ พร้อมให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การซื้อสินค้า ที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากเรา ด้วยนโยบายการรับประกันสินค้า ดังนี้

1. รับประกันสินค้าจากผู้ผลิต ตามมาตรฐานการใช้งาน 1 ปี หรือ 3 – 5 ปี ตามประเภทสินค้า นับตั้งแต่วันที่ได้ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน
2. รับประกันสินค้าจากผู้ผลิต ตามรูปแบบการใช้งานปกติ ตามข้อกำหนดการใช้งานของสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตามที่ได้ถูกระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน หรือ เอกสารแสดงรายการสินค้า ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ การรับประกันสินค้าไม่รวมถึงการเกิดอุบัติเหตุ ตก หรือหล่นน้ำ และภัยที่เกิดจากธรรมชาติ
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการรับประกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*สินค้าประเภท แรม,อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค บางยี่ห้อ จะให้การรับประกันแบบ Life Time (LT) ซึ่งจะรับประกันสินค้าตลอดระยะเวลาการใช้งาน จนกว่าสินค้าดังกล่าวจะหยุดการผลิตจากโรงงานผู้ผลิต (End of Life :EOL)

ระยะเวลาการให้การประกันการใช้งานตามประเภทสินค้า

img_customer-1
สินค้า ระยะเวลาการให้การรับประกัน
สินค้าแอปเปิ้ล โน้ตบุ๊ค แท๊บเล็ต สมาร์ทโฟน พีซีออลอินวัน 1 ปี
คอมพิวเตอร์ประกอบ (Component) 3 ปี – 5 ปี
อุปกรณ์เสริม แอ็สเซสเซอรรี่ อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค อุปกรณ์แก็ดเจ็ต 1 วัน – 3 ปี
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 3 ปี – 5 ปี

* ระยะเวลาในการให้การรับประกัน ขึ้นอยู่กับนโยบายการให้ประกันของแต่ละแบรนด์สินค้าผู้จัดจำหน่าย
* รายละเอียดการให้การรับประกัน จะแสดงข้อมูลที่รายละเอียดของสินค้าแต่ละรายการ
* สงวนสิทธิ์การให้การรับประกัน ตามที่ได้มีการระบุจากบริษัทฯ
* สงวนสิทธิ์การให้การรับประกัน จากการใช้งานตามเงื่อนไขของการใช้งาน ที่ถูกระบุจากผู้ผลิตสินค้าเท่านั้น

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าโทรศัพท์ iPhone จาก เว็บไซต์ บานาน่าสโตร์

img_customer-1

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า เป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันของผู้ผลิต โดยจะรับประกันอุปกรณ์ทุกชิ้นเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าจากผู้ให้บริการขนส่งสินค้า

– กรณีสินค้ามีปัญหาจากการใช้งาน ( Functional ) เมื่อมีการเปิดเครื่องใช้งาน ภายใน 7 วัน หลังจากลูกค้าได้รับสินค้าจากบริษัทขนส่ง ทางบริษัทฯ ยินดีพิจารณาการคืนสินค้า เพื่อคืนเงินให้กับลูกค้า เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้าที่ลูกค้าได้ส่งกลับมายังแผนกเซอร์วิส และพบว่าเป็นปัญหาจริง โดยลูกค้าต้องแจ้งมายังแผนกบริการลูกค้า ( Customer Service ) ทันที ภายในวัน ที่พบปัญหา

– รับประกันสินค้าที่เกิดจากความผิดพลาดจากการผลิต ขอสงวนสิทธิ์รับประกันในกรณีสินค้ามีสภาพ Cosmetics (มีร่องรอยบางส่วนจากกระบวนการผลิต) ตามเงื่อนไขที่กำหนด ในกรณีนี้ สินค้าไม่สามารถขอคืน หรือเปลี่ยนเป็นเครื่องใหม่ได้ ตรวจสอบเงื่อนไขได้ที่ www.apple.com/legal/warranty/products/iphone-thai.html

– การรับประกันสินค้านี้จะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานเครื่องที่ผิดวัตถุประสงค์ ตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมเครื่อง หรือความเสียหายทุกกรณีที่ส่งผลให้จอแสดงผล (LCD) แตก, หัก ร้าว หรือบิ่น หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากเครื่องถูกน้ำ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม หรือความเสียหายจากอุบัติเหตุใดๆ ทุกกรณี หรือภัยธรรมชาติต่าง ๆ หรือความเสียหายอันเกิดจากการกระทบกระเทือนรุนแรงหรือทำเครื่องหล่น หรือความเสียหายอันเกิดจากการดัดแปลงแก้ไข, ซ่อมแซม หรือติดตั้งโปรแกรมใด ๆ ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการเป็นผู้ดำเนินการ หรือการใช้อุปกรณ์ประกอบอื่นใดที่มิใช่ผลิตภัณฑ์มาตรฐานของผู้ให้บริการ และไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของชิ้นส่วนภายนอกที่เกิดจากการกระแทก เป็นรอยขีด ข่วน หรือแตกหักในลักษณะต่าง ๆ

– สินค้าไอโฟน ( iPhone ) สามารถส่งซ่อมโดยตรงที่ผู้จัดจำหน่ายค่ายโทรศัพท์มือถือ หรือร้านบริการ   icare  ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ 21 สาขาทั่วไทย กรณีสินค้าเสียหลังจากการได้รับสินค้า 7 วัน

* ขอสงวนสิทธิ์การคืนสินค้าเพื่อคืนเงิน กรณีสินค้ามีปัญหาหลังจากเปิดเครื่องใช้งาน โดยการใส่ซิมการ์ดโทรศัพท์ (Unbrick) แล้ว โดยบริษัทฯ จะให้บริการเป็นการส่งซ่อมสินค้ากับศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้อง

ความเสียหายของสินค้าและอุปกรณ์ ที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

img_customer-1

1. อุปกรณ์ชำรุด แตก หัก บุบ ไหม้ บิ่น งอ เบี้ยว ร้าว หล่น ทะลุ มีรอยขูดขีดที่แผงวงจร อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป เช่น จอ, Body เครื่อง, ปุ่มกดต่าง ๆ ถือว่า สิ้นสุดการรับประกัน
2. ความเสียหายที่เกิดจาก อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ (ฟ้าผ่า น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว) จากแมลงและสัตว์ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
3. ความเสียหายสืบเนื่องมาจากการนำอุปกรณ์อื่นใดมาต่อพ่วง การซ่อมแซมหรือดัดแปลงอย่างไม่ถูกต้อง หรือการใช้อะไหล่อื่นทดแทน
4. ความเสียหายของโปรแกรม หรือข้อมูลใด ๆ บนฮาร์ดดิสก์ (ผู้ใช้งานควรสำรองข้อมูล (Back up) ที่สำคัญก่อนส่งซ่อม เพราะอาจเสียหายระหว่างการส่งซ่อม)
5. สินค้าที่มีสภาพผิดปกติซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง หรือการเก็บรักษาอย่างไม่ถูกต้อง คราบกาว คราบออกไซด์ คราบน้ำ คราบมูลสัตว์ รอยสนิม PCB มีลายวงจรขาด เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
6. สภาพภายนอกของสินค้า เช่น สี รอยขีดข่วน ไม่อยู่ในการรับประกัน
7. สินค้าประเภท หมึกเติมเครื่องพิมพ์ ตลับหมึกทุกประเภท หากกล่องบรรจุภัณฑ์มีสภาพไม่สมบูรณ์ มีการแกะ ฉีก แตกต่างจากสภาพเดิมก่อนส่งสินค้า สภาพไม่ พร้อมต่อการขาย ไม่สามารถคืนได้
8. สินค้าประเภท Smartphone และ Tablet จะไม่สามารถคืนได้ ในกรณีที่ตัวเครื่องทำการแก้ไขดัดแปลงซอฟท์แวร์ (Jailbreak, Root, ลงแอพพลิเคชันใดๆที่ เป็นการปลดล็อกตัวเครื่อง)
9. สินค้าประเภท Flash drive HDD External มัลติมีเดียการ์ด หรือ สินค้าประเภทที่ไม่มี Sticker รับประกันติดที่ตัวสินค้า ลูกค้าจะต้องนำใบเสร็จมายืนยันกับ บริษัทฯ สินค้าต้องมีสติ๊กเกอร์ และหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial No……) ของทางบริษัทฯและ Supplier รวมทั้ง Serial ต่างประเทศติดอยู่ หากมีรอย ชำรุด, ฉีกขาด, เลือนหรือจางหาย, หลุดหาย, หรือมีการแก้ไขตามที่ระบุ ในสติ๊กเกอร์รับประกันที่ติดบน ตัวสินค้าถือว่าสิ้นสุดระยะการรับประกัน
10.สินค้าประเภท คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ทั้งที่เป็นแผ่นโปรแกรม หรือ แบบ ดาวน์โหลด สินค้าไม่สามารถคืนได้
11.สินค้าประเภท PRINTER ซื้อแล้วไม่คืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ลูกค้าสามารถส่งสินค้าเข้าศูนย์บริการได้
12.สินค้าประเภทจอ (LCD LED Monitor , Notebook , Desktop, Tablet และ Smart Phone) หากเกิดจุด Dead pixel(ดอท) โดยมี 1 จุด ขึ้นไป จะรับประกันภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่รับสินค้า หากเกินระยะเวลาดังกล่าว การรับประกันเป็นไป ตามมาตรฐานผู้ผลิตสินค้านั้น ๆ
13.ทางบริษัทฯ ขอปฎิเสธการรับคืนสินค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีความไม่พึงพอใจในสินค้า แต่สินค้าได้ถูกแกะกล่อง หรือนำไปใช้งานแล้ว
14.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการรับประกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า