ขั้นตอนการจัดส่งคืนและส่งซ่อมสินค้า
img_customer-1

1. สินค้าส่งผิดสี ผิดรุ่น ผิดขนาด

1) ลูกค้าตรวจสอบนโยบายการ คืนสินค้า และ การรับประกันตามเงื่อนไขของประเภทสินค้า ภายใน 7-14 วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า ที่ Link shoponline.bananastore.com/customer-services/return-policy/
2)ลูกค้าโทรศัพท์แจ้งความประสงค์ ขอคืน ที่เจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้าช้อปออนไลน์ เบอร์โทร 02-0177788 ได้ทุกวัน ไม่มีวันหยุด ตั้งแต่เวลา 9.00 – 19.00 น. เพื่อขอรับเลขรหัสส่งคืนสินค้า RMA CODE
3)เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคำสั่งซื้อ พร้อมข้อมูลการจัดส่งสินค้า  เพื่อพิจารณาอนุมัติเลขรหัสส่งคืนสินค้า RMA CODE
4) เมื่อได้รับรหัสส่งคืนสินค้า ลูกค้าดำเนินการทำรายการขอคืนสินค้า ในแอพพลิเคชั่น shoponline.bananastore.com/return  พร้อมระบุเลขรหัสส่งคืนสินค้า RMA CODE และรูปแบบการขอรับเงินค่าสินค้าคืนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือคืนวงเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต
5.) เจ้าหน้าที่จะดำเนินการประสานงานบริษัทขนส่งเอกชน ทำการติดต่อลูกค้าเพื่อไปรับสินค้าดังกล่าวคืนบริษัทฯ โดยจะมีการโทรติดต่อลูกค้าล่วงหน้า 1 วัน และ ติดต่อก่อนเข้ารับสินค้าภายในวันที่กำหนด
6) ลูกค้าทำการจัดเตรียมสินค้าส่งคืน โดยสินค้ามีสภาพสมบูรณ์ กล่องโฟมกันกระแทก ซองใส่สินค้า คู่มือ ฯลฯ  อุปกรณ์ครบถ้วน เหมือนเช่นเดียวกับตอนที่ได้รับสินค้าจากบริษัทฯ  พร้อมเอกสารประกอบ  เพื่อส่งมอบกลับมาให้กับเจ้าหน้าที่บริษัทขนส่ง

1. ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง)
2. เอกสารสำเนาขอคืนสินค้า (Return Form) ฉบับส่งคืนบริษัท
3. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (BookBank) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อให้บริษัท โอนเงินค่าสินค้าและค่าขนส่งคืน
4. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

7) บริษัทฯ จะโอนเงินค่าสินค้าและค่าขนส่ง (ถ้ามี) คืนให้กับลูกค้า ตามรูปแบบการชำระค่าสินค้า ภายใน 15 – 30 วัน

2. สินค้าเสีย หลังจากได้รับสินค้า ภายใน 7 – 14 วัน

1)ลูกค้าตรวจสอบนโยบายการ คืนสินค้า และ การรับประกันตามเงื่อนไขของประเภทสินค้า ภายใน 7-14 วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า ที่ shoponline.bananastore.com/return
2) ลูกค้าโทรศัพท์แจ้งความประสงค์ ขอคืน ที่เจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้าช้อปออนไลน์ เบอร์โทร 02-0177788 ได้ทุกวัน ไม่มีวันหยุด ตั้งแต่เวลา 9.00 – 19.00 น. เพื่อขอรับเลขรหัสส่งคืนสินค้า RMA CODE
3) เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคำสั่งซื้อ พร้อมข้อมูลการจัดส่งสินค้า  เพื่อพิจารณาอนุมัติเลขรหัสส่งคืนสินค้า RMA CODE
4) เมื่อได้รับรหัสส่งคืนสินค้า ลูกค้าดำเนินการทำรายการขอคืนสินค้า ในแอพพลิเคชั่น shoponline.bananastore.com/return  พร้อมระบุเลขรหัสส่งคืนสินค้า RMA CODE และรูปแบบการขอรับเงินค่าสินค้าคืนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือคืนวงเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต
5) ลูกค้าสามารถนำสินค้าฝากคืนที่ร้านบานาน่า / สตูดิโอ7 ได้ทุกสาขา หรือทำการจัดส่งสินค้าคืน บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำกัด ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ( EMS ) โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ อุปกรณ์และกล่องใส่สินค้าครบ กล่องโฟมกันกระแทก ซองใส่สินค้า คู่มือ ฯลฯ  อุปกรณ์ครบถ้วน เหมือนเช่นเดียวกับตอนที่ได้รับสินค้าจากบริษัทฯ  พร้อมเอกสารประกอบ  เพื่อส่งมอบกลับมาให้กับเจ้าหน้าที่บริษัทขนส่ง

1. ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง)
2. เอกสารสำเนาขอคืนสินค้า (Return Form) ฉบับส่งคืนบริษัท
3. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (BookBank) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อให้บริษัท โอนเงินค่าสินค้าและค่าขนส่งคืน
4. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

ระบุที่อยู่ในการจัดส่ง ดังนี้

แผนกบริการลูกค้า (คืนสินค้า)
บริษัท บานาน่ากรุ๊ป จำกัด
549/1 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

6) เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าได้รับสินค้าจากร้านบานาน่า / สตูดิโอ7 หรือ ไปรษณีย์ (EMS) พร้อมทำการตรวจสอบสินค้าตามเงื่อนไข
7) ในกรณีที่สินค้า ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับคืนสินค้า /ตรวจเทสแล้วสินค้าไม่เจออาการเสียตามที่ได้ระบุ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งสินค้าดังกล่าว กลับคืนแก่ลูกค้า ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ( EMS ) ตามที่อยู่การจัดส่งสินค้า โดยรูปแบบการเก็บชำระค่าขนส่งปลายทาง
8) ในกรณีที่สินค้าอยู่ในเงื่อนไขการรับคืน บริษัทฯ จะทำการโอนเงินค่าสินค้าและค่าขนส่ง (ถ้ามี) ตามรูปแบบการชำระค่าสินค้า ภายใน 15 – 30 วัน

3. กล่องบรรจุภัณฑ์ขนส่งสินค้า บุบ ฉีก ขาด ไม่สมบูรณ์ กล่องมีการถูกเปิดก่อนรับสินค้า

1) ลูกค้าแจ้งปฏิเสธการรับสินค้าจากบริษัทขนส่งเอกชน พร้อมถ่ายภาพ เก็บบันทึกข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐาน
2) ลูกค้าโทรแจ้งแผนกบริการลูกค้าช้อปออนไลน์ (Customer service) บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำกัด. ที่เบอร์ 02-0177788 ในวันดังกล่าวทันทีเพื่อแจ้งข้อมูลปฏิเสธการรับสินค้า
3) ในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการคืนเงินค่าสินค้าพร้อมค่าขนส่ง (ถ้ามี) ภายใน 15 – 30วัน โดยลูกค้าจัดส่งเอกสารประกอบ

1. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (BookBank) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อให้บริษัท โอนเงินค่าสินค้าและค่าขนส่งคืน (กรณีชำระเป็นเงินสด)
2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

ผ่านทางไปรษณีย์ หรือ ทางอีเมลเจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้าช้อปออนไลน์ cs@bananastore.com

ระบุที่อยู่ในการจัดส่ง ดังนี้
แผนกบริการลูกค้า (คืนสินค้า)
บริษัท บานาน่ากรุ๊ป จำกัด
549/1 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

4. เปลี่ยนใจได้ ไม่ว่ากัน

1) เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าภายใน 3 วัน จากบริษัท ขนส่งเอกชน หรือรับสินค้าที่ ร้านบานาน่า สตูดิโอ7 และร้านซัมซุง ช้อป 262 สาขาทั่วไทย และอยากเปลี่ยนใจคืนสินค้า เพื่อขอรับเงินคืน
2) ทำการติดต่อแจ้งความประสงค์ขอ เปลี่ยนใจคืนสินค้า ที่ เจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้าช้อปออนไลน์ เบอร์ติดต่อ 02-0177788 ได้ทุกวัน ไม่มีวันหยุด ตั้งแต่เวลา 9.00 – 19.00 น.
3) เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า จะแจ้งรหัสการส่งคืนสินค้า ( RMA Code ) ให้ลูกค้ากรอกฟอร์มขอคืนสินค้าที่หน้าเว็บไซต์ ขอคืนสินค้า โดยเลือกเหตุผล หัวข้อ “ เปลี่ยนใจ คืนสินค้า คืนเงิน / Change my mind & Refund “
4) ลูกค้าส่งสินค้า พร้อมเอกสาร คืนกลับมายัง บริษัทฯ

1. ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง)
2. เอกสารสำเนาขอคืนสินค้า (Return Form) ฉบับส่งคืนบริษัท
3. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (BookBank) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อให้บริษัท โอนเงินค่าสินค้าและค่าขนส่งคืน
4. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

โดยส่งมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ( EMS ) มายัง

แผนกเซอร์วิส บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำกัด (คืนสินค้า)
เลขที่ 549/1 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โดยมีเงื่อนไขของสินค้าที่ส่งคืน ต้อง ไม่มีการแกะกล่องสินค้า ( ซีลพลาสติกห่อกล่องสินค้า หรือ สติกเกอร์ปิดกล่อง ไม่ถูกฉีกขาด หรือแกะออก สภาพสินค้าสมบูรณ์ปกติ100% เหมือนตอนที่ได้รับ)

5) เมื่อได้รับสินค้าและตรวจสอบความถูกต้อง บริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงิน ตามรูปแบบที่ลูกค้าชำระค่าสินค้า ภายใน 15 – 30 วัน

ขั้นตอนการจัดส่งซ่อมสินค้า

img_customer-1

1. สินค้าเสีย หลังจากได้รับสินค้า ภายหลัง 7 – 14 วัน

1)ลูกค้าตรวจสอบข้อมูลศูนย์บริการซ่อมสินค้า แยกตามประเภทสินค้า ได้ที่  shoponline.bananastore.com/service/servicecenter
2) ลูกค้าสามารถเข้าใช้บริการซ่อมสินค้าได้ 4 ช่องทาง  ได้แก่

1. ศูนย์บริการของผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย
2. ศูนย์บริการบริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำกัด
3. ศูนย์บริการ iCare ( สินค้าแอ้ปเปิ้ล)
4. ร้านบานาน่า สตูดิโอ7 และ  ยูสโตร์ บายคอมเซเว่น

ช่องทางที่ 1   ศูนย์บริการของผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย

1. ลูกค้านำสินค้าพร้อมใบเสร็จรับเงินฉบับจริง เข้าใช้บริการ
2. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ จะตรวจสอบพร้อมแจ้งรายละเอียด อาการ และค่าบริการ (ถ้ามี) ให้กับลูกค้าได้ทราบ

ช่องทางที่ 2   ศูนย์บริการบริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำกัด

1. ลูกค้าโทรศัพท์แจ้งความประสงค์ ขอส่งซ่อมสินค้า ที่ เจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้าช้อปออนไลน์ เบอร์โทร 02-0177788
2. ลูกค้าทำการจัดส่งสินค้าซ่อม มาที่ บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำกัด ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ( EMS ) โดยมีอุปกรณ์ครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบ

1.ใบเสร็จรับเงิน (สำเนาเอกสาร หรือ ฉบับจริง )
2.เอกสารรายการสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ ( Sale Order )

ระบุที่อยู่ในการจัดส่ง ดังนี้

แผนกบริการลูกค้า (ซ่อมสินค้า)
บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำกัด
549/1 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ช่องทางที่ 3   ศูนย์บริการ iCare  (ผลิตภัณฑ์แอปเปิ้ล)

1. ลูกค้านำสินค้าพร้อมใบเสร็จรับเงินฉบับจริง เข้าใช้บริการ
2. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ จะตรวจสอบพร้อมแจ้งรายละเอียด อาการ และค่าบริการ (ถ้ามี) ให้กับลูกค้าได้ทราบ

ช่องทางที่ 4  ร้านบานาน่า สตูดิโอ7 และ  ยูสโตร์ บายคอมเซเว่น

1. ลูกค้านำสินค้าพร้อมใบเสร็จรับเงินฉบับจริง หรือสำเนา เข้าใช้บริการ ได้ทุกสาขา ทั่วประเทศ
2. เจ้าหน้าที่ร้าน จะตรวจสอบสินค้า พร้อมใบเสร็จรับเงิน พร้อมตรวจสอบอาการสินค้า
3. กรณีสินค้าอยู่ในเงื่อนการรับประกัน เจ้าหน้าที่ร้าน จะออกเอกสารยืนยันการรับสินค้าซ่อมให้กับลูกค้า
4. เมื่อสินค้าได้รับการซ่อมเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อลูกค้าให้รับสินค้าที่ร้าน

3) ในกรณีสินค้า ฮาร์ดดิส สื่อบันทึกข้อมูล โน้ตบุ้ค สมาร์ทโฟน แท๊บเล็ต ลูกค้าต้องมีการสำรองข้อมูล (Back Up) ก่อนการส่งซ่อมสินค้า โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบข้อมูลที่สูญหายทุกรณีในระหว่างการส่งสินค้าซ่อม

ขั้นตอนการแพ็คสินค้าที่ถูกต้อง