วิธีการซื้อสินค้า

ระบบจะส่ง E-mail ยืนยันไปยัง E-mail ที่ลูกค้าระบุไว้