ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3 ในการรับสินค้าที่ร้าน บานาน่า สโตร์