ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2 ในการรับสินค้าที่ร้าน บานาน่า สโตร์