แท็บเล็ต Applicatione มีปัญหา

แท็บเล็ต Applicatione มีปัญหา (หยุดทำงานให้กด รอ/ตกลง ตลอด)