การตรวจสอบสภาพปัญหาการใช้งานเบื้องต้นก่อนการส่งคืนสินค้า
img_customer-1

Smartphone Icon

Tablet icon

iPhone Icon

iPad Icon

Notebook Icon

Monitor Icon

ประเภทสินค้า Smartphone

เปิดไม่ติด

สมาร์ทโฟนเปิดไม่ติด

แนวทางแก้ไขปัญหา

1. ให้ตรวจสอบที่ชาร์จแบตเตอรี่กับปลั๊กไฟเพื่อสังเกตว่ามีไฟติดหรือไม่หลังจากนั้นให้ชาร์จไฟทิ้งไว้ 2-3 ชั่วโมงและลองเปิดเครื่องใหม่
2. ลองถอดแบตเตอรี่และทดสอบดูว่าหลวมหรือไม่ ถ้าไม่หลวมให้ตรวจสอบขั้วแบตเตอรี่อี่ครั้งว่าผิดปกติหรือไม่
3. ทดลองเปลี่ยนแบตหรืออุปกรณ์ในการชาร์จไฟเพื่อตรวจสอบ
4. ส่งคืนเพื่อตรวจสอบสินค้าที่แผนกเซอร์วิส บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำกัด

หน้าจอผิดปกติ / ทัชสกรีนไม่ได้

สมาร์ทโฟนหน้าจอผิดปกติ/ทัชสกรีนไม่ได้

แนวทางแก้ไขปัญหา

1. ให้ตรวจสอบหน้าจอให้สะอาดไม่มีสิ่งสกปรกติด ตรวจเช็คว่าหน้าจอไม่แตก แหว่ง หรือเสียหาย
2. ถอดเคสหรืออุปกรณ์ป้องกันหน้าจอออก (ถ้ามี) และดูว่าหน้าจอตอบสนองหรือไม่
3. ทดลองรีสตาร์ทเครื่อง / ให้ตรวจสอบการตั้งค่าที่เลือกไว้และลองปิดการตั้งค่าเพื่อตรวจสอบ หรือ ให้ตรวจสอบว่ามีการติดตั้งแอพพลิเคชั่นที่ไม่สามารถเข้ากันได้กับตัวเครื่องหรือไม่ หากมีให้ถอนการติดตั้ง
4. ส่งคืนเพื่อตรวจสอบสินค้าที่แผนกเซอร์วิส บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำกัด

ไม่สามารถโทรออกได้

สมาร์ทโฟนไม่สามารถโทรออกได้

แนวทางแก้ไขปัญหา

1. ให้ตรวจการตั้งค่า เช่น โทรศัพท์ได้เปิดการใช้งานในโหมดเครื่องบินหรือไม่ บางครั้งอาจเปิดโดยไม่รู้ตัวทำไห้ไม่สามารถโทรออกได้
2. ให้ตรวจสอบรหัส PIN ในซิมการ์ดถูกล็อคหรือไม่ หากถูกล็อคให้ติดต่อบริษัทเครือข่ายสัญญาณที่ให้บริการ หรือ ให้ตรวจสอบว่าโทรศัพท์ตั้งค่าจำกัดการโทรหรือไม่หากมีการตั้งค่า ต้องปิดการตั้งค่าจำกัดการโทร
3. ให้ตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดจากเฟิร์มแวร์ เข้าไปดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ล่าสุดและทำการอัพเดท หรือ รีสตาร์ทโทรศัพท์และลองโทรออกอีกครั้ง
4. ส่งคืนเพื่อตรวจสอบสินค้าที่แผนกเซอร์วิส บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำกัด

ประเภทสินค้า Tablet

เครื่องค้าง สัมผัสหน้าจอไม่ได้

แท็บเล็ต เครื่องค้าง สัมผัสหน้าจอไม่ได้

แนวทางแก้ไขปัญหา

1. ถอดเคสหรืออุปกรณ์ป้องกันหน้าจอออก (ถ้ามี) และเช็คว่าหน้าจอตอบสนองหรือไม่
2. ให้ปิดเครื่องก่อนโดยกดปุ่มปิดเครื่องค้างไว้ประมาณ 10 วินาทีรอจนดับไปเอง หลังจากนั้นรอสักพักให้เปิดเครื่องใหม่ ถ้ายังค้างอยู่ให้ทำการลง firmware ใหม่หรืออัพเดท  firmware
3. ให้ตรวจสอบการตั้งค่าที่เลือกไว้ และลองปิดการตั้งค่าเพื่อตรวจสอบ หรือ ให้ตรวจสอบว่ามีการติดตั้งแอพพลิเคชั่นที่ไม่สามารถเข้ากันได้กับตัวเครื่องหรือไม่หากมีให้ถอนการติดตั้ง
4. ส่งคืนเพื่อตรวจสอบสินค้าที่แผนกเซอร์วิส บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำกัด

Application มีปัญหา
(หยุดทำงานให้กด รอ/ตกลง ตลอด)

แท็บเล็ต Applicatione มีปัญหา

แนวทางแก้ไขปัญหา

1. ให้ตรวจสอบว่ามีการติดตั้งแอพพลิเคชั่นที่ไม่สามารถเข้ากันได้กับตัวเครื่องหรือไม่ ให้ลบแอพพลิเคชั่นตัวนั้นออกไปก่อนแล้วลงใหม่ ถ้ายังไม่ได้ให้ลองหาเวอร์ชั่นอื่นลง
2. ให้ตรวจสอบ firmware อาจจะเป็นที่ firmware ตัวเครื่องมีปัญหา แก้ได้โดยเข้าไปที่การตั้งค่า > แอพพลิเคชั่น > ทั้งหมด > ล้างแคช > ล้างข้อมูล > หยุดการทำงาน ถ้ายังไม่หายให้เข้าเหมือนเดิมแล้วสั่งปิดการใช้งาน
3. ให้ลองทำการ factory reset ดูโดยเข้าไปที่การตั้งค่า > การสำรองข้อมูลและการรีเซ็ต > รีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น > ตกลง ถ้าทำข้างต้นหมดแล้วยังไม่หายให้ทำการลง firmware ใหม่
4. ส่งคืนเพื่อตรวจสอบสินค้าที่แผนกเซอร์วิส บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำกัด

ไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้

แท็บเล็ต ไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้

แนวทางแก้ไขปัญหา

1. ให้ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ตั้งค่าการปิดกั้นการเชื่อมต่อ USB หรือไม่
2. ให้ตรวจสอบสาย USB ลองเปลี่ยนสายเส้นใหม่
3. ความผิดปกติที่เกิดจากเฟิร์มแวร์ ให้เข้าไปดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และทำการอัพเดท
4. ส่งคืนเพื่อตรวจสอบสินค้าที่แผนกเซอร์วิส บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำกัด

ประเภทสินค้า iPhone

Sim ใช้งานไม่ได้

iPhone Sim ใช้งานไม่ได้

แนวทางแก้ไขปัญหา

1. ลองถอดซิมการ์ดออกมาทำความสะอาดและใส่เข้าไปไหม่อีกครั้ง
2. ตรวจสอบการลงชื่อเข้าด้วย Apple ID เพื่อเปิดใช้งาน ลองค้นหารายการในหน้าสถานะของระบบหากช่องที่อยู่ถัดจากการเปิดใช้งานอุปกรณ์ iOS ไม่ได้เป็นสีเขียว ให้ลองเปิดใช้งาน ตรวจสอบการป้อนรหัสผ่านหากได้รับแจ้งจากระบบ
3. ให้ทดลองรีสตาร์ท iPhone อีกครั้ง
4. ส่งคืนเพื่อตรวจสอบสินค้าที่แผนกเซอร์วิส บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำกัด

ไม่ได้ยินเสียงหรือได้ยินเสียงผิดเพี้ยนจากลำโพง

iPhone ไม่ได้ยินเสียง

แนวทางแก้ไขปัญหา

1. ให้ตรวจการตั้งค่า เช่น โทรศัพท์ได้เปิดการใช้งานในโหมดเครื่องบินหรือไม่ บางครั้งอาจเปิดโดยไม่รู้ตัวทำไห้ไม่สามารถโทรออกได้
2. ให้ตรวจสอบรหัส PIN ในซิมการ์ดถูกล็อคหรือไม่ หากถูกล็อคให้ติดต่อบริษัทเครือข่ายสัญญาณที่ให้บริการ หรือ ให้ตรวจสอบว่าโทรศัพท์ตั้งค่าจำกัดการโทรหรือไม่หากมีการตั้งค่า ต้องปิดการตั้งค่าจำกัดการโทร
3. ให้ตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดจากเฟิร์มแวร์ เข้าไปดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ล่าสุดและทำการอัพเดท หรือ รีสตาร์ทโทรศัพท์และลองโทรออกอีกครั้ง
4. ส่งคืนเพื่อตรวจสอบสินค้าที่แผนกเซอร์วิส บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำกัด

กล้องไม่สามารถใช้งานได้

iPhone กล้องไม่สามารถใช้งานได้

แนวทางแก้ไขปัญหา

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรบังเลนส์กล้องอยู่ หากใช้เคสให้ลองถอดออก
2. บังคับแอปนั้นให้ปิด จากนั้นเปิดแอปกล้องอีกครั้ง ลองรีสตาร์ทเครื่อง จากนั้นลองเปิดแอปกล้องอีกครั้ง
3. ให้ลองใช้ทั้งสองกล้องโดยแตะที่ ไอคอนสลับกล้อง ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลัง
4. ส่งคืนเพื่อตรวจสอบสินค้าที่แผนกเซอร์วิส บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำกัด

ประเภทสินค้า iPad

จอมืด (Black Screen)

iPad จอมืด (Black Screen)

แนวทางแก้ไขปัญหา

1. ตรวจสอบว่าหน้าจอไม่แตก แหว่งหรือเสียหาย หรือ ตรวจสอบการชาร์จแบตเตอรี่กับปลั๊กไฟเพื่อสังเกตว่ามีไฟติดหรือไม่หลังจากนั้นให้ชาร์จไฟทิ้งไว้
2. ทดลองทำ Hard Reset สามารถทำได้ง่ายๆด้วยการกดปุ่ม Home + ปุ่ม Sleep/Wake (ที่อยู่ด้านขวาของตัวเครื่อง) ค้างไว้พร้อมกันเพื่อให้เครื่อง Restart ตัวเอง
3. ถ้าหากว่าลองทำ Hard Reset แล้วยังไม่ได้ผล ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่อยากจะขอแนะนำนั่นก็คือการ Restore เครื่องให้กลับไปเป็นค่าเริ่มต้นเหมือนเพิ่งออกมาจากโรงงาน
4. ส่งคืนเพื่อตรวจสอบสินค้าที่แผนกเซอร์วิส บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำกัด

เครื่องรวน / เล่น App ไม่ได้ / App หลุดบ่อย

iPad เครื่องรวน / เล่น App ไม่ได้ / App หลุดบ่อย

แนวทางแก้ไขปัญหา

1. ตรวจสอบแอพที่มีปัญหา ปิดแอพที่มีปัญหา
2. ให้ทดลองทำ Hard Reset หรือ ให้ทดลองทำ Restore
3. ให้อัพเดทซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นล่าสุดหรือเชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์และตรวจสอบ การอัพเดทใน  iTunes
4. ส่งคืนเพื่อตรวจสอบสินค้าที่แผนกเซอร์วิส บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำกัด

เปิดไม่ติด

iPad เปิดไม่ติด

แนวทางแก้ไขปัญหา

1. ให้เสียบชาร์จไฟอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
2. ให้ตรวจสอบขั้วต่อ สาย USB และอะแดปเตอร์แปลงไฟตรวจสอบว่าทุกอย่างเสียบเข้าที่แน่นหนาดีแล้ว ไม่มีฝุ่นผงและไม่ได้ชำรุดเสียหายอาจต้องการที่จะลองใช้สาย USB หรืออะแดปเตอร์แปลงไฟอื่น
3. ถ้าหน้าจอยังมืดอยู่หลังจากการชาร์จ ให้ทดลองรีสตาร์ทเครื่อง
4. ส่งคืนเพื่อตรวจสอบสินค้าที่แผนกเซอร์วิส บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำกัด

ประเภทสินค้า Notebook

เปิดติดแต่ไม่มีภาพ

Notebook เปิดติดแต่ไม่มีภาพ

แนวทางแก้ไขปัญหา

1. ให้ลองถอดแบตเตอรี่ออกรอประมาณ 5นาที แล้วใส่กลับ
2. ให้ทดลองลงวินโดว์ใหม่ให้ถูกวิธี
3. แนะนำลองกดปุ่ม Power แช่ไว้ซัก 15 วินาทีปล่อย แล้วค่อยกดใหม่อีกรอบลองดูว่าไฟติดไหม พัดลมหมุนไหม ถ้าไฟขึ้น พัดลมขึ้นลองกด del / esc / enter รัวๆว่าหน้าจอแสดงผลอะไรหรือไม่ถ้าไม่มีให้ส่งเข้าศูนย์
4. ส่งคืนเพื่อตรวจสอบสินค้าที่แผนกเซอร์วิส บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำกัด

USB ใช้งานไม่ได้

Notebook USB ใช้ไม่ได้

แนวทางแก้ไขปัญหา

1. ให้ทำการทดลองอัพเดทไดร์เวอร์ใหม่ที่มาจากเว็บไซต์ผู้ผลิตมาติดตั้งใหม่
2. ให้นำแปรงทาสีขนนิ่มๆ ขนาดประมาณ  1 นิ้ว หรืออาจเป็นแปรงพู่กันที่มีขนมากๆหน่อย กับ สเปย์ฉีดทำความสะอาด ใช้แปรงปัดฝุ่นและผงออกให้สะอาด และจากนั้นก็นำสเปย์ฉีดเข้าไป ทิ้งไว้สักพักก็นำแปรงปัดทำความสะอาดอีกครั้ง จากนั้นก็ลองเสียบอุปกรณ์
3. ลองนำ usb ใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
4. ส่งคืนเพื่อตรวจสอบสินค้าที่แผนกเซอร์วิส บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำกัด

หน้าจอเป็นเส้น

Notebook หน้าจอเป็นเส้น

แนวทางแก้ไขปัญหา

1. ให้ทำความสะอาดหน้าจอสามารถทำได้โดย ให้ปิดคอมพิวเตอร์ ชุบน้ำบนผ้าเนื้อนุ่มให้หมาดๆ แล้วเช็ดหน้าจออย่างเบามือเพื่อขจัดคราบสกปรกออก
2. ให้ทดลองรีสโตร์ แล้วอัพเดตไดร์เวอร์ใหม่
3. ให้ทดลองลงวินโดว์ใหม่ให้ถูกวิธี
4. ส่งคืนเพื่อตรวจสอบสินค้าที่แผนกเซอร์วิส บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำกัด

ประเภทสินค้า Monitor

เปิดติดแต่ไม่ขึ้นภาพ

Monitor เปิดติดแต่ไม่ขึ้นภาพ

แนวทางแก้ไขปัญหา

1. ให้ลองขยับสายไฟ ถอดปลั๊ก – เสียบปลั๊กใหม่ (อาจลองเปลี่ยนสายไฟใหม่)
2. ให้นำแปรงขนนิ่มๆปัดฝุ่นและผงให้สะอาด จากนั้นก็นำสเปย์ทำความสะอาดแผงวงจร อิเล็คทรอนิคฉีดเข้าไป ทิ้งไว้สักพัก แล้วลองเสียบอุปกรณ์สายเชื่อมต่ออีกครั้ง
3. ให้ลองทำการถอดสายเชื่อมต่อ D-Sub, DVI หรือ HDMI ออกจากหลังหน้าจอทั้งหมด ตรวจเช็คทั้งสายเชื่อมต่อ (อาจทดลองเปลี่ยนสายใหม่) แล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่ให้แน่น  หรือตรวจสอบที่เครื่องคอมพิวเตอร์ว่าเกิดปัญหาขึ้นหรือไม่
4. ส่งคืนเพื่อตรวจสอบสินค้าที่แผนกเซอร์วิส บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำกัด

จอสีเพี้ยน

Monitor จอสีเพี้ยน

แนวทางแก้ไขปัญหา

1. ตรวจสอบสายสัญญาณจากจอภาพที่ต่อมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ ว่าแน่นหรือไม่
2. ให้ทำความสะอาดขั้วต่อต่างๆเนื่องจากฝุ่นและสนิมทำให้ไฟฟ้าเดินไม่สะดวก และตรวจสอบสายสัญญาณจากจอคอมพิวเตอร์ว่า มีเข็มอันไหนงอ – หักหรือไม่ (ทดลองเปลี่ยนสายใหม่)
3. อาจเกิดจากคลื่นแม่เหล็กที่วางอยู่ใกล้ ( ตู้เย็น, เตาอบไมโครเวฟ, ลำโพง ) สังเกตว่ามีลำโพงวางอยู่ข้างๆจอหรือไม่ ถ้ามีให้วางลำโพงห่างจากจอคอมพิวเตอร์พอประมาณ หรือหาลำโพงที่ Shield ป้องกันคลื่นแม่เหล็กมาใช้
4. ส่งคืนเพื่อตรวจสอบสินค้าที่แผนกเซอร์วิส บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำกัด

จอภาพเป็นเส้น

Monitor จอภาพเป็นเส้น

แนวทางแก้ไขปัญหา

1. ให้ทดลองเช็คพอร์ต DVI ถอดออกทำความสะอาด และเสียบกลับเข้าไปใหม่ให้แน่น (อาจลองเปลี่ยนสาย DVI หรือ D-sub เส้นใหม่)
2. ทดลองลงไดร์เวอร์การ์ดจอใหม่ หรือตรวจสอบที่เครื่องคอมพิวเตอร์ว่าเกิดปัญหาขึ้นหรือไม่
3. ให้ทดลองเปลี่ยนใช้งานกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
4. ส่งคืนเพื่อตรวจสอบสินค้าที่แผนกเซอร์วิส บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำกัด