เปลี่ยนใจได้ ไม่ว่ากัน

เปลี่ยนใจได้ ไม่ว่ากัน

ขั้นตอนรับบริการง่ายๆ “เปลียนใจได้ ไม่ว่ากัน” เพื่อขอคืนเงินค่าสินค้า

    1. เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าภายใน 3 วัน จากบริษัท ขนส่งเอกชน หรือ รับสินค้าที่ร้านค้า ในเครือบริษัท คอมเซเว่น 253 สาขาทั่วไทย และอยากเปลี่ยนใจคืนสินค้า เพื่อขอรับเงินคืน
    2. ทำการติดต่อแจ้งความประสงค์ขอ เปลี่ยนใจคืนสินค้า ที่ แผนกบริการลูกค้า เบอร์ติดต่อ 02-0177788 ได้ทุกวัน ในเวลาทำการ เวลา 9.00 – 18.00 น.
    3. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า จะแจ้งรหัสการส่งคืนสินค้า ( RMA Code ) ให้ลูกค้ากรอกฟอร์มขอคืนสินค้าที่หน้าเว็บไซต์ ขอคืนสินค้า โดยเลือกเหตุผล หัวข้อ “ เปลี่ยนใจ คืนสินค้า คืนเงิน / Change my mind & Refund “
    4. ลูกค้าส่งสินค้า พร้อมเอกสาร สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร หรือ สำเนาหน้าบัตรเครดิต สำเนาบัตรประชาชน และใบเสร็จรับเงินฉบับจริง คืนกลับมายัง บริษัทฯ โดยส่งมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ( EMS )  มายัง

แผนกเซอร์วิส บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำกัด (คืนสินค้า)
เลขที่ 549/1 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โดยมีเงื่อนไขของสินค้าที่ส่งคืน ต้อง ไม่มีการแกะกล่องสินค้า ( ซีลพลาสติกห่อกล่องสินค้า หรือ สติกเกอร์ปิดกล่อง ไม่ถูกฉีกขาด หรือแกะออก สภาพสินค้าสมบูรณ์ปกติ100% เหมือนตอนที่ได้รับ)
ไม่สามารถฝากส่งหน้าร้านสาขาได้

5. เมื่อได้รับสินค้าและตรวจสอบความถูกต้อง บริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงิน ตามรูปแบบที่ลูกค้าชำระค่าสินค้า ภายใน 15 – 30 วัน