แจ้งพื้นที่การจัดส่ง ที่อาจได้รับสินค้าล่าช้า

แจ้งพื้นที่การจัดส่งได้รับสินค้าล่าช้า

แจ้งพื้นที่การจัดส่ง ที่อาจได้รับสินค้าล่าช้า 5จังหวัดภาคใต้ เนื่องจากประสบอุทกภัย