โปรโมชั่น Microsoft BELIEVE IN LOVE AGAIN

รับส่วนลด 1,000 บาท สำหรับ Windows 10 Modern PC 10 รุ่นที่ร่วมรายการ เฉพาะที่ BaNANAStore.com