โปรโมชั่น Couple of love

โปรโมชั่น Couple of love ซื้อ 1 ได้ควง อีก 1 เมื่อซื้อโน้ตบุ๊ครุ่นใดก็ได้ มูลค่า 15,000 บาทขึ้นไป ฟรี Anitech Joy Pad Nobi NJ01 เฉพาะที่ BaNANAStore.com