โปรโมชั่น Lightning Cable

Lightning Cable เพียง 499 บาท เฉพาะที่ BaNANAStore.com