โปรโมชั่น iPhone 5S

โปรโมชั่น iPhone 5S พิเศษกว่าใคร เพียง10,900 บาท เฉพาะที่ shoponline.bananastore.com