รอรับสินค้าที่บ้าน

รอรับสินค้าที่บ้านจากขนส่งเอกชน หรือ รับที่ร้านบานาน่า